Cenník

cenník platný od 01.02.2020
Cenník služieb
Popis služby : Trvanie služby Cena služby :
Vstupné vyšetrenie pohybová terapia dospelý/dieťa50 minút / 30 minút30€ / 20€
Individuálna pohybová terapia dospelý/dieťa50 minút / 30 minút25€ / 20€
Vstupné vyšetrenie terapie podľa Ľudmily Mojžišovej60 - 90 minút45€
Mäkké techniky/masáž50 minút25€
Cvičenie podľa Ľ.Mojžišovej 60 - 90 minút40€
Tehotenské cvičenie individuálne 50 minút25€
Mobilizácie a mäkké techniky25 minút20€
Skupinové cvičenie podľa rozvrhu daného mesiaca1 vstup
4 vstupy
5 vstupov
jednorázový vstup
6€
18€
24€
7€
Poradenstvo v obl. nosenia deti v ergonomickej pomôcke15€
Predpôrodná príprava kurz3 vstupy30€
Predpôrodná príprava kurz1 vstup10€
číslo účtu: SK11 8330 0000 0020 0149 0717
Permanentka 10 vstupov 200€
Storno poplatok do 24 hodín 15€
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position